Contact
2-12-4-1F, HigashiAzabu, Minatoku
Tokyo, 1060044

+81 (0)3 5571 5844
info@takeninagawa.com
takeninagawa.com
instagram

Images

Installation view of Menu at Take Ninagawa, Tokyo, 2017

Photo credit: Kei Okano

© Aki Sasamoto, courtesy of Take Ninagawa, Tokyo

Installation view of Charlotte Posenenske at Take Ninagawa, Tokyo, 2016

Photo credit: Kei Okano

© Estate of Charlotte Posenenske, courtesy of Take Ninagawa, Tokyo

Installation view of Charlotte Posenenske at Take Ninagawa, Tokyo, 2016.

Photo credit: Kei Okano

© Estate of Charlotte Posenenske, courtesy of Take Ninagawa, Tokyo

Installation view of Kazuko Miyamoto at Take Ninagawa, Tokyo, 2018

Photo credit: Kei Okano

© Kazuko Miyamoto, courtesy of Take Ninagawa, Tokyo

Installation view of Kazuko Miyamoto at Take Ninagawa, Tokyo, 2018

Photo credit: Kei Okano

© Kazuko Miyamoto, courtesy of Take Ninagawa, Tokyo